سرور اختصاصی اروپا
تعرفه های خرید سرور اختصاصی اروپا


HO 1

1,499,190

+ 1,499,190 تومان هزینه تنظیم
Core i7-6700 Quad-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 4TB SATA OR 2 x 512 NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 2

1,499,190

+ 1,499,190 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 2TB SATA OR 2 x 512 NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 3

2,268,090

+ 2,268,090 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 8TB SATA OR 2 x 1TB NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 4

3,421,110

+ 2,268,090 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
128GB DDR4 RAM ECC
2 x 8TB SATA OR 2 x 1TB NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses
سرور اختصاصی اروپا


پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

در هر زمان از شبانه روز از طریق تیکت پشتیبانی دریافت کنید