میزبانی وب اختصاصی

شخصی

۷۵,۰۰۰ ت / ماه

 • فضای وب 5GB
 • پهنای باند 100GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت

شرکتی

۱۲۵,۰۰۰ ت / ماه

 • فضای وب 10GB
 • پهنای باند 200GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت

سازمانی

۲۵۰,۰۰۰ ت / ماه

 • فضای وب 25GB
 • پهنای باند 500GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت

حرفه ای

۴۰۰,۰۰۰ ت / ماه

 • فضای وب 50GB
 • پهنای باند 1000GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت