سرورهای مجازی


سرور مجازی آمریکا با هارد اِس‌اِس‌دی

پردازنده فضا رم سیستم عامل IP پهنای باند ماهیانه/ت
۱ هسته اختصاصی 25GB SSD 1GB DDR4   /   1 2000GB ۱۳,۸۸۹ سفارش دهید
۱ هسته اختصاصی 50GB SSD 2GB DDR4   /   1 3000GB ۲۲,۲۲۲ سفارش دهید
۲ هسته اختصاصی 100GB SSD 4GB DDR4   /   1 4000GB ۳۸,۸۸۹ سفارش دهید
۲ هسته اختصاصی 200GB SSD 8GB DDR4   /   1 5000GB ۶۶,۶۶۷ سفارش دهید

سرور مجازی انگلستان با هارد اِس‌اِس‌دی

پردازنده فضا رم سیستم عامل IP پهنای باند ماهیانه/ت
۱ هسته اختصاصی 25GB SSD 1GB DDR4   /   1 2000GB ۱۹,۴۴۴ سفارش دهید
۱ هسته اختصاصی 50GB SSD 2GB DDR4   /   1 3000GB ۳۳,۳۳۳ سفارش دهید
۲ هسته اختصاصی 100GB SSD 4GB DDR4   /   1 4000GB ۶۱,۱۱۱ سفارش دهید
۲ هسته اختصاصی 200GB SSD 8GB DDR4   /   1 5000GB ۸۳,۳۳۳ سفارش دهید

سرور مجازی ایران با هارد اِس‌اِس‌دی

پردازنده فضا رم سیستم عامل IP پهنای باند ماهیانه/ت
۱ هسته اختصاصی 25GB SSD 1GB DDR4   /   1 2000GB ۲۵,۰۰۰ سفارش دهید
۱ هسته اختصاصی 50GB SSD 2GB DDR4   /   1 3000GB ۴۴,۴۴۴ سفارش دهید
۲ هسته اختصاصی 100GB SSD 4GB DDR4   /   1 4000GB ۸۰,۵۵۶ سفارش دهید
۲ هسته اختصاصی 200GB SSD 8GB DDR4   /   1 5000GB ۱۳۶,۱۱۱ سفارش دهید

امکانات مدیریتی و سخت افزار


ارتقا و افزودنی ها

این قسمت هنوز تکمیل نشده است ،می توانید در این باره با ایمیل info@xhosting.ir و یا شماره تماس بالای سایت تماس بگیرید.