میزبانی وب


میزبانی وب استاندارد

در سرویس میزبانی وب استاندارد نیازهایی که لازمه ی یک میزبانی پایدار و مورد قبول می باشد رعایت گردیده و با استفاده از کنترل پنل کاربر پسند cPanel امکان مدیریت آنها توسط ابزارها به سهولت فراهم آمده است, از جمله قابلیت ها می توان به پشتیبانی از PHP, MySQL و سرویس ایمیل و FTP اشاره نمود.

استارتر

۶۹۴

 • فضای وب 100MB
 • پهنای باند 2GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۲ پایگاه داده
 • ۱۰ آدرس ایمیل

برنزی

۱,۳۸۹

 • فضای وب 250MB
 • پهنای باند 5GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۵ پایگاه داده
 • نامحدود آدرس ایمیل

نقره ای

۲,۴۳۱

 • فضای وب 500MB
 • پهنای باند 10GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۱۰ پایگاه داده
 • نامحدود آدرس ایمیل

طلایی

۴,۱۶۷

 • فضای وب 1000MB
 • پهنای باند 20GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود آدرس ایمیل

تیتانیوم

۸,۳۳۳

 • فضای وب 2500MB
 • پهنای باند 50GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود آدرس ایمیل

پلاتینیوم

۱۴,۵۸۳

 • فضای وب 5000MB
 • پهنای باند 100GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود آدرس ایمیل

میزبانی وب اختصاصی

تجربه ای متفاوت در میزبانی با سرویس میزبانی وب اختصاصی در ایکس هاستینگ ، پایداری و قابلیت اطمینان بالا در نتیجه ی وجود منابع اختصاصی و آزاد و امنیت بیشتربه دلیل عدم دسترسی اشتراکی در این سرویسها.

شخصی

۳۴,۷۲۲

 • فضای وب 5GB  |  پهنای باند 250GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی نامحدود سایت

شرکتی

۶۲,۵۰۰

 • فضای وب 10GB  |  پهنای باند 500GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی نامحدود سایت

سازمانی

۱۳۸,۸۸۹

 • فضای وب 25GB  |  پهنای باند 1250GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی نامحدود سایت

حرفه ای

۲۴۳,۰۵۶

 • فضای وب 50GB  |  پهنای باند 2500GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی نامحدود سایت

میزبانی وب نامحدود

میزبانی وب نامحدود به دلیل عدم اعمال محدودیت لحظه ای در فضا و پهنای باند ،نگرانی آن دسته از مشترکان که دلهره از قطع شدن سایتشان را به این خاطر دارند رفع خواهد کرد.

تک دامین

۱۳,۸۸۹

 • فضای وب ∞  |  پهنای باند ∞
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی ۱ سایت

چند دامین

۱۵,۹۷۲

 • فضای وب ∞  |  پهنای باند ∞
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی ۳ سایت

نامحدود دامین

۲۶,۳۸۹

 • فضای وب ∞  |  پهنای باند ∞
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی نامحدود سایت

نامحدود حرفه ای

۴۱,۶۶۷

 • فضای وب ∞  |  پهنای باند ∞
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان ( httpS )
 • میزبانی نامحدود سایت

مقایسه و بررسی


اسکریپت با یک کلیک

Configure Dedicated Server
...