میزبانی وب اختصاصی

شخصی

۲۵,۰۰۰

 • فضای وب 5GB
 • پهنای باند 250GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت

شرکتی

۴۰,۰۰۰

 • فضای وب 10GB
 • پهنای باند 500GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت

سازمانی

۷۵,۰۰۰

 • فضای وب 25GB
 • پهنای باند 1250GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت

حرفه ای

۱۰۰,۰۰۰

 • فضای وب 50GB
 • پهنای باند 2500GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی نامحدود سایت