میزبانی وب استاندارد

استارتر

۱,۰۰۰

 • فضای وب 100MB
 • پهنای باند 2GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۱ پایگاه داده
 • ۲ آدرس ایمیل

برنزی

۲,۰۰۰

 • فضای وب 250MB
 • پهنای باند 5GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۲ پایگاه داده
 • ۵ آدرس ایمیل

نقره ای

۳,۰۰۰

 • فضای وب 500MB
 • پهنای باند 10GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۵ پایگاه داده
 • ۱۰ آدرس ایمیل

طلایی

۴,۰۰۰

 • فضای وب 1000MB
 • پهنای باند 20GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۱۰ پایگاه داده
 • ۲۰ آدرس ایمیل