لایسنس های نرم افزاری


لایسنس نرم افزار


مرتبط با سرور( کنترل پنل سرور )

cPanel/WHM

از ۶۰,۰۰۰ تومان


( کنترل پنل سرور )

Directadmin

از ۱۵,۰۰۰ تومان


( کنترل پنل سرور )

InterWorx

از ۴۰,۰۰۰ تومان


( سیستم عامل )

CloudLinux

از ۵۰,۰۰۰ تومان


( کنترل پنل سرورمجازی )

SolusVM

از ۴۰,۰۰۰ تومان


( کنترل پنل سرورمجازی )

Virtualizor

از ۴۰,۰۰۰ تومان


( وب سرویس )

LiteSpeed

از ۶۵,۰۰۰ تومان


( نصب کننده خودکار )

Softaculous

از ۱۰,۰۰۰ تومان


( نصب کننده خودکار )

Installatron

از ۱۵,۰۰۰ تومان


( ابزارهای کاربردی )

WHMXtra

از ۲۰,۰۰۰ تومان


( مدیر رسانه )

WHMSonic

از ۶۵,۰۰۰ تومان


( مدیریت کرنل )

KernelCare

از ۶۵,۰۰۰ تومان


( تم و ابزار سی پنل )

RVSkin

از ۶۵,۰۰۰ تومان


( وب سایت ساز )

RVSiteBuilder

از ۶۵,۰۰۰ تومان


حساب داری و پشتیبانی( سیستم حسابداری )

Blesta

از ۵۰,۰۰۰ تومان


( سیستم حسابداری )

ClientExec

از ۶۰,۰۰۰ تومان


( سیستم حسابداری )

InterWorx

از ۴۰,۰۰۰ تومان