سرور مجازی برای ذخیره سازی

Storage VPS 1

۵۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 1 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 1 GB RAM
 • 50 GB SATA3
 • 200 GB BW
 •  

Storage VPS 2

۷۵,۰۰۰ ت / ماه

 • 1 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 1 GB RAM
 • 100 GB SATA3
 • 300 GB BW
 •  

Storage VPS 3

۱۵۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 1 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 1 GB RAM
 • 250 GB SATA3
 • 600 GB BW
 •  

Storage VPS 4

۲۵۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 1 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 1 GB RAM
 • 500 GB SATA3
 • 1000 GB BW
 •