سرور مجازی با هارد SSD

VPS SSD 1

۷۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 1 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 1 GB RAM
 • 15 GB SSD
 • 200 GB BW
 •  

VPS SSD 2

۱۲۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 2 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 2 GB RAM
 • 25 GB SSD
 • 300 GB BW
 •  

VPS SSD 3

۱۸۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 3 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 4 GB RAM
 • 50 GB SSD
 • 400 GB BW
 •  

VPS SSD 4

۲۵۰,۰۰۰ ت / ماه

 • 4 vCore(s)
 • 2.67 GHz
 • 8 GB RAM
 • 100 GB SSD
 • 500 GB BW
 •