سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
تعرفه های خرید سرور مجازی کانادا با هارد NVMe


سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
VPS NVMe 512MB

1 vCore

512 MB RAM

5 GB NVMe

Unlimited BW

1Gb/s

1 IP

سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
VPS NVMe 1GB

1 vCore

1 GB RAM

10 GB NVMe

Unlimited BW

1Gb/s

1 IP

سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
VPS NVMe 2GB

1 vCore

2 GB RAM

20 GB NVMe

Unlimited BW

1Gb/s

1 IP

سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
VPS NVMe 4GB

2 vCore

4 GB RAM

40 GB NVMe

Unlimited BW

1Gb/s

1 IP

سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
VPS NVMe 8GB

3 vCore

8 GB RAM

80 GB NVMe

Unlimited BW

1Gb/s

1 IP

سرور مجازی کانادا با هارد NVMe
VPS NVMe 16GB

4 vCore

16 GB RAM

160 GB NVMe

Unlimited BW

1Gb/s

1 IP

سرور مجازی کانادا با هارد NVMe


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! سوالتان را با ما مطرح کنید.