نمایندگی میزبانی وب

استارتر

۶۰,۰۰۰ ت/ ماه

 • فضای وب 5GB
 • پهنای باند 50GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی ۵ وب سایت
 • Over-Sale Allowed

برنزی

۱۰۰,۰۰۰ ت/ ماه

 • فضای وب 10GB
 • پهنای باند 100GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی ۱۰ وب سایت
 • Over-Sale Allowed

نقره ای

۱۸۰,۰۰۰ ت/ ماه

 • فضای وب 25GB
 • پهنای باند 250GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی ۲۵ وب سایت
 • Over-Sale Allowed

طلایی

۲۵۰,۰۰۰ ت/ ماه

 • فضای وب 50GB
 • پهنای باند 500GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • میزبانی ۵۰ وب سایت
 • Over-Sale Allowed