میزبانی وب استاندارد آلمان Germany Web Hosting
تعرفه های خرید میزبانی وب استاندارد آلمان


میزبانی وب استاندارد آلمان
Bronze

۲۵۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

یک دامین

قابل میزبانی

۵ عدد

آدرس ایمیل

۲ عدد

پایگاه داده MySQL

12,000

میزبانی وب استاندارد آلمان
Silver

۵۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

یک دامین

قابل میزبانی

۱۰ عدد

آدرس ایمیل

۵ عدد

پایگاه داده MySQL

19,500

میزبانی وب استاندارد آلمان
Gold

۱,۰۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

یک دامین

قابل میزبانی

۲۰ عدد

آدرس ایمیل

۱۰ عدد

پایگاه داده MySQL

30,000

میزبانی وب استاندارد آلمان
Titanium

۲,۵۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

۲ دامین

قابل میزبانی

نامحدود

آدرس ایمیل

نامحدود

پایگاه داده MySQL

60,000

میزبانی وب استاندارد آلمان
Platinum

۵,۰۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

۵ دامین

قابل میزبانی

نامحدود

آدرس ایمیل

نامحدود

پایگاه داده MySQL

105,000

میزبانی وب استاندارد آلمان
Diamond

۱۰,۰۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

۱۰ دامین

قابل میزبانی

نامحدود

آدرس ایمیل

نامحدود

پایگاه داده MySQL

180,000میزبانی وب استاندارد آلمان


پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

در هر زمان از شبانه روز از طریق تیکت پشتیبانی دریافت کنید