آفر سرور مجازی سنگاپور - 20% تخفیف روی سرورهای مجازی سنگاپور با کد تخفیف: SG20%OFF
لایسنس های روت شده
تعرفه های خرید لایسنس های روت شده


cPanel/WHM - VPS License
( VPS License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of cPanel/WHM
 •   Normal Updates from cPanel.net
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
310,190 هزینه صدور

31,000


cPanel/WHM - Dedicated License
( Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of cPanel/WHM
 •   Normal Updates from cPanel.net
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
620,380 هزینه صدور

61,990


Directadmin - Standard
( VPS & Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Directadmin
 •   Normal Updates from Directadmin.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000


Web Host Edition - VPS License
( Web Host Edition - VPS License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Plesk
 •   Normal Updates from Plesk.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

61,990


Web Host Edition - Dedicated License
Web Host Edition - Dedicated License
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Plesk
 •   Normal Updates from Plesk.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
310,190 هزینه صدور

68,880


Cloudlinux
( VPS & Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Cloudlinux
 •   Normal Updates from Cloudlinux.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
310,190 هزینه صدور

61,990


Litespeed - Web Host Professional
( Web Host Professional )
 •   2 Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from Litespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
310,190 هزینه صدور

61,990


Litespeed - Web Host Enterprise
( Web Host Enterprise )
 •   4 Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from ِLitespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
310,190 هزینه صدور

144,880


Litespeed - Web Host Elite
( Web Host Elite )
 •   Unlimited Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from ِLitespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
310,190 هزینه صدور

173,810


Imunify360 - Unlimited
( Imunify360 - Unlimited )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version Imunify360
 •   Normal Updates from ِImunify360
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

61,990


Virtualizor - Unlimited
( Virtualizor - Unlimited )
 •   Unlimited VPS
 •   Latest Version Virtualizor
 •   Normal Updates from ِVirtualizor
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
235,340 هزینه صدور

61,990


SolusVM - Master License
( Virtualizor - Unlimited )
 •   Unlimited VPS
 •   Latest Version SolusVM
 •   Normal Updates from ِSolusVM
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
61,990 هزینه صدور

61,990


JetBackup License
( JetBackup License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version JetBackup
 •   Normal Updates from ِJetBackup
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000


KernelCare License
( KernelCare License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version KernelCare
 •   Normal Updates from ِKernelCare
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000


WHMCS - Business
( WHMCS - Business )
 •   Unlimited Clients
 •   Latest Version WHMCS
 •   Show Verified on whmcs.com
 •   Verifying will takes 24hrs **
 •   We Support You 24 / 7
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

61,990


CPNginx - cPanel Nginx Plugin
( cPanel Nginx Plugin )
 •   Unlimited Clients
 •   Latest Version CPNginx
 •   Show Verified on CP Nginx
 •   Verifying will takes 24hrs **
 •   We Support You 24 / 7
 •   Free Installation
68,880 هزینه صدور

61,990


SitePad Website Builder
( SitePad Website Builder )
 •   Integration with many Control Panels
 •   Latest Version SitePAD
 •   One Click Publish and Easy to Use Editor
 •   400+ Response Themes
 •   40+ Widgets
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000


WHMreseller
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version WHMreseller
 •   Alpha/Master Reseller
 •   The first & original multi-reseller plugin
 •   Reasonably priced
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000


DAreseller
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version DAreseller
 •   Alpha/Master Reseller
 •   The first & original multi-reseller plugin
 •   Reasonably priced
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000


WHMSonic Radio Control
( WHMSonic Radio Control )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version WHMSonic
 •   HD Radio Support
 •   Tight cPanel Integration
 •   Supports 8 Languages and much much more
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

31,000
لایسنس های روت شده


<p>لایسنس های روت شده ، لایسنس هایی هستند که بخش احراز لایسنس در شرکت ارائه دهنده اصلی را به نوعی دور میزنند. با توجه به اینکه اکثر شرکت های ارائه دهنده لایسنس آمریکایی هستند و به دلیل تحریم ها امکان دریافت لایسنس اصلی بعضا با مشکلات روبرو خواهد شد و همینطور به دلیل قیمت ارز که قیمت های نجومی لایسنس ها را گزینه ای سخت برای شرکت های هاستینگ بدل میکند از اینرو لایسنس های روت شده با Bypassed Licenses در این موارد کمک بزرگی خواهد بود.</p>قیمت بسیار ارزانتر لایسنس های روت شدهامکان بروز رسانی به آخرین نسخه لایسنسامکان نصب آسان لایسنس توسط خودتانامکان تغییر آدرس IP در صورت نیاز


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! سوالتان را با ما مطرح کنید.