میزبانی وب استاندارد آلمان

Starter

میزبانی وب اتاندارد - استارتر
مناسب برای سایت های HTML و استاتیک

6,680

100 MB Disk Space
2000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
Single Domain Hosting
2 Email Accounts
1 MySql DataBase
Free SSL Certificate

Bronze

میزبانی وب استاندارد - برنزی
حداقل فضا جهت نصب انواع CMS

10,680

250 MB Disk Space
5000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
Single Domain Hosting
5 Email Accounts
2 MySql DataBase
Free SSL Certificate

Silver

میزبانی وب استاندارد - نقره ای
حداقل فضای پیشنهادی برای نصب انواع CMS

17,360

500 MB Disk Space
10,000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
Single Domain Hosting
10 Email Accounts
5 MySql DataBase
Free SSL Certificate

Gold

میزبانی وب استاندارد - طلایی
مناسب برای سایت های استاتیک و داینامیک

26,700

1,000 MB Disk Space
20,000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
Single Domain Hosting
20 Email Accounts
10 MySql DataBase
Free SSL Certificate


Titanium

میزبانی وب استاندارد - تیتانیوم
قابلیت میزبانی 2 نام دامین مجزا

53,400

2,500 MB Disk Space
50,000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
2 Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Platinum

میزبانی وب استاندارد - پلاتینیوم
قابلیت میزبانی 5 نام دامین مجزا

93,450

5,000 MB Disk Space
100,000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
5 Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Diamond

میزبانی وب استاندارد - الماس
قابلیت میزبانی 10 نام دامین مجزا

160,200

10,000 MB Disk Space
200,000 MB Bandwidth
cPanel Control Panel
10 Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Unlimited

میزبانی وب استاندارد - نامحدود
اعمال قانون مصرف منصفانه

106,800

Unlimited Disk Space
Unlimited Bandwidth
cPanel Control Panel
Single Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید