میزبانی وب اختصاصی آلمان
تعرفه های خرید میزبانی وب اختصاصی آلمان


Personal

میزبانی وب اختصاصی - شخصی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

180,000

5 GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Company

میزبانی وب اختصاصی - شرکتی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

270,000

10 GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Organization

میزبانی وب اختصاصی - سازمانی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

525,000

25 GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Professional

میزبانی وب اختصاصی - حرفه ای
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

750,000

50 GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate
میزبانی وب اختصاصی آلمان


پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

در هر زمان از شبانه روز از طریق تیکت پشتیبانی دریافت کنید