نمایندگی هاستینگ ایران

استارتر

60,000

5 GB Disk Space
50 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
5 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

برنزی

100,000

10 GB Disk Space
100 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
10 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

نقره ای

170,000

20 GB Disk Space
200 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
20 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

طلایی

250,000

40 GB Disk Space
400 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
40 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled


تیتانیوم

300,000

50 GB Disk Space
500 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

پلاتینیوم

500,000

100 GB Disk Space
750 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

الماس

800,000

200 GB Disk Space
1,000 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید