بررسی و ثبت دامنهتعرفه های ثبت دامنه
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
285,000
285,000
285,000
.net
281,400
281,400
281,400
.biz
453,600
453,600
453,600
.org
331,200
365,100
365,100
.info sale!
132,300
430,500
430,500
.ir hot!
13,500
13,500
13,500
.co.ir
13,500
13,500
13,500
.net.ir
3,150
3,150
3,150
.org.ir
3,150
3,150
3,150
.ac.ir
3,150
3,150
3,150
.gov.ir
3,150
3,150
3,150
.id.ir
3,150
3,150
3,150
.sch.ir
3,150
3,150
3,150
.ایران
4,120
4,120
4,120
.ac
1,492,200
1,622,700
1,622,700
.aero
2,122,500
2,122,500
2,122,500
.at
430,800
430,800
430,800
.be
331,200
331,200
331,200
.ch
381,300
381,300
381,300
.co.uk
306,600
3,066,000
306,600
.cz
298,500
298,500
298,500
.de
234,600
234,600
234,600
.dk
397,200
397,200
397,200
.es
313,500
3,135,000
313,500
.eu
363,300
363,300
363,300
.fi
1,641,600
1,641,600
1,641,600
.fo
1,956,600
1,956,600
1,956,600
.fr
430,800
430,800
430,800
.gg
1,999,800
1,999,800
1,999,800
.gl
1,223,100
1,223,100
1,223,100
.gr
961,800
9,618,000
961,800
.ie
934,800
934,800
934,800
.im
463,800
463,800
463,800
.io
1,605,000
1,605,000
1,605,000
.is
1,567,200
1,567,200
1,567,200
.it
596,400
596,400
596,400
.je
1,980,000
1,980,000
1,980,000
.li
696,300
696,300
696,300
.lt
462,300
462,300
462,300
.lu
641,400
641,400
641,400
.lv
1,293,300
1,293,300
1,293,300
.md
4,643,400
4,643,400
4,643,400
.me sale!
99,000
536,700
536,700
.nl
281,400
281,400
281,400
.no
429,600
429,600
429,600
.pl
211,800
4,638,000
463,800
.pm
314,700
314,700
314,700
.pt
712,800
712,800
712,800
.ro
497,100
517,200
497,100
.se
655,500
655,500
655,500
.sx
795,000
795,000
795,000
.tf
231,900
231,900
231,900
.uk
231,900
231,900
231,900
.vg
1,061,100
1,061,100
1,061,100
.yt
305,100
305,100
305,100
.ag
2,729,400
2,729,400
2,729,400
.ai
4,311,600
4,311,600
4,311,600
.airforce
795,600
795,600
795,600
.army
530,100
795,600
795,600
.as
4,145,700
4,477,500
4,311,600
.bz
706,200
706,200
706,200
.ca
378,000
378,000
378,000
.cl
1,376,400
1,376,400
1,376,400
.co
888,600
888,600
888,600
.com.co
397,500
397,500
397,500
.dm
3,780,900
3,780,900
3,780,900
.ec
1,854,000
1,854,000
1,854,000
.gd
1,074,600
1,074,600
1,091,100
.gy
1,024,800
1,024,800
1,024,800
.hn
2,188,800
2,188,800
2,188,800
.ht
2,703,000
2,703,000
2,703,000
.lc
762,600
762,600
762,600
.monster new!
33,000
348,000
348,000
.ms
895,500
895,500
895,500
.mx
1,260,300
1,260,300
1,260,300
.net.co
397,800
397,800
397,800
.pe
1,395,000
1,395,000
1,395,000
.us
348,000
348,000
348,000
.vc
984,900
984,900
984,900
.cm
2,379,600
2,379,600
2,379,600
.jobs
3,582,000
3,582,000
3,582,000
.mg
4,659,600
4,659,600
4,659,600
.mu
2,363,100
2,363,100
2,363,100
.mw
2,652,900
2,652,900
2,652,900
.nu
615,900
615,900
615,900
.re
298,500
298,500
298,500
.sc
2,703,000
2,703,000
2,703,000
.sh
1,492,200
1,622,700
1,622,700
.so
2,620,800
2,620,800
2,620,800
.cc
387,900
387,900
387,900
.hk
699,900
699,900
699,900
.id
994,800
994,800
994,800
.ki
31,274,700
31,274,700
31,274,700
.nf
29,494,200
29,494,200
29,494,200
.nz
597,000
597,000
597,000
.pw
258,600
258,600
258,600
.sb
2,719,500
2,719,500
2,719,500
.tk
202,200
202,200
202,200
.to
2,039,700
2,039,700
2,039,700
.tv
905,400
905,400
905,400
.wf
294,900
294,900
294,900
.ws
845,400
845,400
845,400
.ae
1,193,400
1,193,400
1,193,400
.af
2,785,800
2,785,800
2,785,800
.am
1,127,100
1,127,100
1,127,100
.asia
424,500
424,500
424,500
.cn
563,700
563,700
563,700
.cx
597,000
597,000
597,000
.fm
2,504,100
2,504,100
2,504,100
.ge
795,900
795,900
795,900
.gs
759,300
759,300
759,300
.in
364,800
364,800
364,800
.jp
1,074,600
1,074,600
1,074,600
.la
978,300
978,300
978,300
.mn
1,362,900
1,362,900
1,362,900
.my
1,475,700
1,475,700
1,475,700
.ph
1,989,600
1,989,600
1,989,600
.marketing
215,700
895,500
895,500
.ps
1,392,900
1,392,900
1,392,900
.qa
961,800
961,800
961,800
.ru
517,200
517,200
517,200
.sg
1,194,000
1,194,000
1,194,000
.su
517,200
517,200
517,200
.tl
2,918,700
2,918,700
2,918,700
.tm
32,503,500
32,503,500
32,503,500
.tw
843,900
843,900
843,900
.icu sale!
66,300
192,000
192,000
.navy
795,600
795,600
795,600
.ooo new!
364,500
696,000
696,000
.online
66,300
1,164,000
1,164,000
.site
33,000
945,000
945,000
.tech
N/A
N/A
.store
N/A
N/A
.fun
N/A
N/A
.space
N/A
N/A
.xyz
N/A
N/A
.college
N/A
N/A
.rent
N/A
N/A
.baby
N/A
N/A
.shop
N/A
N/A
.club
N/A
N/A
.archi
N/A
N/A
.bio
N/A
N/A
.black
N/A
N/A
.blue
N/A
N/A
.green
N/A
N/A
.red
N/A
N/A
.kim
N/A
N/A
.lgbt
N/A
N/A
.mobi
N/A
N/A
.organic
N/A
N/A
.pet
N/A
N/A
.pink
N/A
N/A
.poker
N/A
N/A
.pro
N/A
N/A
.ski
N/A
N/A
.vote
N/A
N/A
.voto
N/A
N/A
.academy
N/A
N/A
.accountants
N/A
N/A
.actor
N/A
N/A
.agency
N/A
N/A
.associates
N/A
N/A
.band
N/A
N/A
.bargains
N/A
N/A
.bike
N/A
N/A
.boutique
N/A
N/A
.cafe
N/A
N/A
.capital
N/A
N/A
.care
N/A
N/A
.cash
N/A
N/A
.casino
N/A
N/A
.center
N/A
N/A
.chat
N/A
N/A
.cheap
N/A
N/A
.city
N/A
N/A
.claims
N/A
N/A
.coach
N/A
N/A
.codes
N/A
N/A
.coffee
N/A
N/A
.computer
N/A
N/A
.consulting
N/A
N/A
.cool
N/A
N/A
.coupons
N/A
N/A
.credit
N/A
N/A
.dance
N/A
N/A
.dating
N/A
N/A
.delivery
N/A
N/A
.digital
N/A
N/A
.direct
N/A
N/A
.directory
N/A
N/A
.doctor
N/A
N/A
.dog
N/A
N/A
.email
N/A
N/A
.energy
N/A
N/A
.engineering
N/A
N/A
.enterprises
N/A
N/A
.estate
N/A
N/A
.events
N/A
N/A
.exchange
N/A
N/A
.expert
N/A
N/A
.express
N/A
N/A
.farm
N/A
N/A
.finance
N/A
N/A
.financial
N/A
N/A
.fitness
N/A
N/A
.forsale
N/A
N/A
.flights
N/A
N/A
.foundation
N/A
N/A
.fund
N/A
N/A
.fyi
N/A
N/A
.gold
N/A
N/A
.golf
N/A
N/A
.guru
N/A
N/A
.haus
N/A
N/A
.house
N/A
N/A
.institute
N/A
N/A
.international
N/A
N/A
.investments
N/A
N/A
.irish
N/A
N/A
.kitchen
N/A
N/A
.land
N/A
N/A
.life
N/A
N/A
.live
N/A
N/A
.loans
N/A
N/A
.ltd
N/A
N/A
.mba
N/A
N/A
.media
N/A
N/A
.money
N/A
N/A
.movie
N/A
N/A
.network
N/A
N/A
.news
N/A
N/A
.ninja
N/A
N/A
.partners
N/A
N/A
.parts
N/A
N/A
.photography
N/A
N/A
.photos
N/A
N/A
.pizza
N/A
N/A
.plus
N/A
N/A
.productions
N/A
N/A
.properties
N/A
N/A
.recipes
N/A
N/A
.rentals
N/A
N/A
.repair
N/A
N/A
.report
N/A
N/A
.restaurant
N/A
N/A
.rocks
N/A
N/A
.run
N/A
N/A
.sale
N/A
N/A
.services
N/A
N/A
.shoes
N/A
N/A
.show
N/A
N/A
.singles
N/A
N/A
.social
N/A
N/A
.software
N/A
N/A
.solutions
N/A
N/A
.style
N/A
N/A
.support
N/A
N/A
.systems
N/A
N/A
.tax
N/A
N/A
.taxi
N/A
N/A
.team
N/A
N/A
.technology
N/A
N/A
.tips
N/A
N/A
.today
N/A
N/A
.tools
N/A
N/A
.tours
N/A
N/A
.town
N/A
N/A
.toys
N/A
N/A
.training
N/A
N/A
.travel
N/A
N/A
.ventures
N/A
N/A
.vin
N/A
N/A
.watch
N/A
N/A
.wine
N/A
N/A
.works
N/A
N/A
.world
N/A
N/A
.wtf
N/A
N/A
.zone
N/A
N/A
.ist
N/A
N/A
.istanbul
N/A
N/A
.tc
N/A
N/A
.adult
N/A
N/A
.porn
N/A
N/A
.sex
N/A
N/A
.sexy
N/A
N/A
.xxx
N/A
N/A
.accountant
N/A
N/A
.auction
N/A
N/A
.bank
N/A
N/A
.bid
N/A
N/A
.bond
N/A
N/A
.business
N/A
N/A
.careers
N/A
N/A
.ceo
N/A
N/A
.company
N/A
N/A
.creditcard
N/A
N/A
.gmbh
N/A
N/A
.group
N/A
N/A
.holdings
N/A
N/A
.industries
N/A
N/A
.insure
N/A
N/A
.limited
N/A
N/A
.llc
N/A
N/A
.loan
N/A
N/A
.lotto
N/A
N/A
.ltda
N/A
N/A
.management
N/A
N/A
.markets
N/A
N/A
.mortgage
N/A
N/A
.name
N/A
N/A
.ngo
N/A
N/A
.sarl
N/A
N/A
.spreadbetting
N/A
N/A
.srl
N/A
N/A
.tel
N/A
N/A
.trade
N/A
N/A
.versicherung
N/A
N/A
.bible
N/A
N/A
.cat
N/A
N/A
.charity
N/A
N/A
.community
N/A
N/A
.cymru
N/A
N/A
.democrat
N/A
N/A
.desi
N/A
N/A
.family
N/A
N/A
.gallery
N/A
N/A
.halal
N/A
N/A
.islam
N/A
N/A
.lat
N/A
N/A
.love
N/A
N/A
.men
N/A
N/A
.mom
N/A
N/A
.nrw
N/A
N/A
.pars
N/A
N/A
.party
N/A
N/A
.persiangulf
N/A
N/A
.promo
N/A
N/A
.review
N/A
N/A
.swiss
N/A
N/A
.sydney
N/A
N/A
.taipei
N/A
N/A
.tirol
N/A
N/A
.voting
N/A
N/A
.wales
N/A
N/A
.courses
N/A
N/A
.degree
N/A
N/A
.education
N/A
N/A
.how
N/A
N/A
.school
N/A
N/A
.schule
N/A
N/A
.science
N/A
N/A
.shiksha
N/A
N/A
.study
N/A
N/A
.university
N/A
N/A
.bar
N/A
N/A
.beer
N/A
N/A
.cooking
N/A
N/A
.fish
N/A
N/A
.menu
N/A
N/A
.pub
N/A
N/A
.rest
N/A
N/A
.vodka
N/A
N/A
.berlin
N/A
N/A
.boston
N/A
N/A
.brussels
N/A
N/A
.capetown
N/A
N/A
.cologne
N/A
N/A
.durban
N/A
N/A
.global
N/A
N/A
.hamburg
N/A
N/A
.joburg
N/A
N/A
.koeln
N/A
N/A
.nagoya
N/A
N/A
.nyc
N/A
N/A
.okinawa
N/A
N/A
.paris
N/A
N/A
.quebec
N/A
N/A
.ruhr
N/A
N/A
.ryukyu
N/A
N/A
.tokyo
N/A
N/A
.vlaanderen
N/A
N/A
.wien
N/A
N/A
.yokohama
N/A
N/A
.clinic
N/A
N/A
.dental
N/A
N/A
.fit
N/A
N/A
.health
N/A
N/A
.healthcare
N/A
N/A
.help
N/A
N/A
.hiv
N/A
N/A
.hospital
N/A
N/A
.rehab
N/A
N/A
.surgery
N/A
N/A
.vision
N/A
N/A

Please choose a category from above.

پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

در هر زمان از شبانه روز از طریق تیکت پشتیبانی دریافت کنید