میزبانی وب استاندارد

استارتر

5,000 تومان

 • 100 MB Disk Space
  2 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  Single Domain Hosting
  1 MySQL Databases
  2 E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

برنزی

8,000 تومان

 • 250 MB Disk Space
  5 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  Single Domain Hosting
  2 MySQL Databases
  5 E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

نقره ای

13,000 تومان

 • 500 MB Disk Space
  10 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  Single Domain Hosting
  5 MySQL Database
  10 E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

طلایی

20,000 تومان

 • 1000 MB Disk Space
  20 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  Single Domain Hosting
  10 MySQL Databases
  20 E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

تیتانیوم

40,000 تومان

 • 2500 MB Disk Space
  50 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  2 Domain Hosting
  Unlimited MySQL Databases
  Unlimited E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

پلاتینیوم

70,000 تومان

 • 5000 MB Disk Space
  100 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  5 Domain Hosting
  Unlimited MySQL Databases
  Unlimited E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

الماس

120,000 تومان

 • 10,000 MB Disk Space
  200 GB Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  10 Domain Hosting
  Unlimited MySQL Databases
  Unlimited E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

نامحدود

75,000 تومان

 • Unlimited Disk Space
  Unlimited Monthly Data Transfer
  cPanel Control panel
  Unlimited Domain Hosting
  Unlimited MySQL Databases
  Unlimited E-Mail Accounts
  Free SSL Certificate

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید