سرور اختصاصی ایران

DS 1

400,000

Intel Core i3
8 GB RAM
1TB HDD
1000 GB Monthly Data Transfer

DS 2

525,000

Intel Core i5
8 GB RAM
1TB HDD
2000 GB Monthly Data Transfer

DS 3

650,000

Intel Xeon E3-1220
8 GB RAM
1TB HDD
3000 GB Monthly Data Transfer

DS 4

890,000

Intel Xeon E3-1230
16 GB RAM
2x1TB HDD
4000 GB Monthly Data Transfer


DS 5

1,200,000

Intel Xeon E5-2670
24 GB RAM
2x1TB HDD + 120GB SSD
4000 GB Monthly Data Transfer

DS 6

1,600,000

2 x Intel Xeon
24 GB RAM
2x600 GB SAS 10K
5000 GB Monthly Data Transfer

DS 7

2,000,000

2 x Intel Xeon X5650
72 GB RAM ECC Registered
2x2 TB 6Gb/s HDD
5000 GB Monthly Data Transfer

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید