سرور مجازی ایران با 10% تخفیف برای خرید و تمدید بدون محدودیت - کد تخفیف ‪ 10%OFF
سرور اختصاصی ایران
تعرفه های خرید سرور اختصاصی ایران


DS 1

1,500,000

2 x X5650
64 GB RAM
1TB SSD + 1 TB Sata
Unlimited Data Transfer

DS 2

2,000,000

2 x X5650
96 GB RAM
2x1TB SSD + 2TB Sata
Unlimited Data Transfer

DS 3

2,500,000

2x E5-2660
128 GB RAM
2x1TB SSD
Unlimited Data Transfer

DS 4

3,000,000

2 x E5-2690
160 GB RAM
250GB SSD + 2x1TB SSD
Unlimited Data Transfer
سرور اختصاصی ایران


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! - پاسخگوی ۲۴ ساعته شما، از طریق سیستم تیکتینگ خواهیم بود.