سرور مجازی ایران با 90% تخفیف برای مشتری جدید و فقط ماه اول - کد تخفیف ‪ 90%-NewUser
تخفیف فقط تا پایان ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
سرور اختصاصی اروپا
تعرفه های خرید سرور اختصاصی اروپا


HO 1

1,490,100

+ 1,490,100 تومان هزینه تنظیم
Core i7-6700 Quad-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 4TB SATA OR 2 x 512 NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 2

1,490,100

+ 1,490,100 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 2TB SATA OR 2 x 512 NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 3

2,254,340

+ 2,254,340 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 8TB SATA OR 2 x 1TB NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 4

3,400,380

+ 2,254,340 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
128GB DDR4 RAM ECC
2 x 8TB SATA OR 2 x 1TB NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses
سرور اختصاصی اروپا


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! - پاسخگوی ۲۴ ساعته شما، از طریق سیستم تیکتینگ خواهیم بود.