نمایندگی میزبانی وب آلمان

Starter

129,900

5 GB Disk Space
50 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
5 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Bronze

216,500

10 GB Disk Space
100 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
10 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Silver

368,050

20 GB Disk Space
200 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
20 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Gold

541,250

40 GB Disk Space
400 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
40 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled


Titanium

649,500

50 GB Disk Space
500 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Platinum

1,082,500

100 GB Disk Space
750 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Diamond

1,732,000

200 GB Disk Space
1,000 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید