قیمت ها به روز هستند ، با خیال راحت سفارش دهید.

میزبانی وب استاندارد آلمان
تعرفه های خرید میزبانی وب استاندارد آلمان


میزبانی وب استاندارد آلمان
Bronze

۲۵۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

یک دامین

قابل میزبانی

۵ عدد

آدرس ایمیل

۲ عدد

پایگاه داده MySQL

10,320

میزبانی وب استاندارد آلمان
Silver

۵۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

یک دامین

قابل میزبانی

۱۰ عدد

آدرس ایمیل

۵ عدد

پایگاه داده MySQL

16,770

میزبانی وب استاندارد آلمان
Gold

۱,۰۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

یک دامین

قابل میزبانی

۲۰ عدد

آدرس ایمیل

۱۰ عدد

پایگاه داده MySQL

25,800

میزبانی وب استاندارد آلمان
Titanium

۲,۵۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

۲ دامین

قابل میزبانی

نامحدود

آدرس ایمیل

نامحدود

پایگاه داده MySQL

51,600

میزبانی وب استاندارد آلمان
Platinum

۵,۰۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

۵ دامین

قابل میزبانی

نامحدود

آدرس ایمیل

نامحدود

پایگاه داده MySQL

90,300

میزبانی وب استاندارد آلمان
Diamond

۱۰,۰۰۰ مگابایت

فضای دیسک

نامحدود

پهنای باند ماهیانه

cPanel

کنترل پنل هاست

۱۰ دامین

قابل میزبانی

نامحدود

آدرس ایمیل

نامحدود

پایگاه داده MySQL

154,800میزبانی وب استاندارد آلمان


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! سوالتان را با ما مطرح کنید.