سرور مجازی ایران با 90% تخفیف برای مشتری جدید و فقط ماه اول - کد تخفیف ‪ 90%-NewUser
میزبانی وب اختصاصی آلمان
تعرفه های میزبانی وب اختصاصی آلمان


Personal

میزبانی وب اختصاصی - شخصی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

149,000

5 GB Disk Space
100 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Company

میزبانی وب اختصاصی - شرکتی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

268,200

10 GB Disk Space
200 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Organization

میزبانی وب اختصاصی - سازمانی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

521,500

25 GB Disk Space
500 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

Professional

میزبانی وب اختصاصی - حرفه ای
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

745,000

50 GB Disk Space
1,000 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate
میزبانی وب اختصاصی آلمان


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! - پاسخگوی ۲۴ ساعته شما، از طریق سیستم تیکتینگ خواهیم بود.