لایسنس های روت شده
تعرفه های خرید لایسنس های روت شده


cPanel/WHM - VPS License
( VPS License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of cPanel/WHM
 •   Normal Updates from cPanel.net
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
405,300 هزینه صدور

40,500


cPanel/WHM - Dedicated License
( Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of cPanel/WHM
 •   Normal Updates from cPanel.net
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
810,600 هزینه صدور

81,000


Directadmin - Standard
( VPS & Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Directadmin
 •   Normal Updates from Directadmin.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500


Web Host Edition - VPS License
( Web Host Edition - VPS License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Plesk
 •   Normal Updates from Plesk.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

81,000


Web Host Edition - Dedicated License
Web Host Edition - Dedicated License
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Plesk
 •   Normal Updates from Plesk.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
405,300 هزینه صدور

90,000


Cloudlinux
( VPS & Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Cloudlinux
 •   Normal Updates from Cloudlinux.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
405,300 هزینه صدور

81,000


Litespeed - Web Host Professional
( Web Host Professional )
 •   2 Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from Litespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
405,300 هزینه صدور

81,000


Litespeed - Web Host Enterprise
( Web Host Enterprise )
 •   4 Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from ِLitespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
405,300 هزینه صدور

189,300


Litespeed - Web Host Elite
( Web Host Elite )
 •   Unlimited Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from ِLitespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
405,300 هزینه صدور

227,100


Imunify360 - Unlimited
( Imunify360 - Unlimited )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version Imunify360
 •   Normal Updates from ِImunify360
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

81,000


Virtualizor - Unlimited
( Virtualizor - Unlimited )
 •   Unlimited VPS
 •   Latest Version Virtualizor
 •   Normal Updates from ِVirtualizor
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
307,500 هزینه صدور

81,000


SolusVM - Master License
( Virtualizor - Unlimited )
 •   Unlimited VPS
 •   Latest Version SolusVM
 •   Normal Updates from ِSolusVM
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
81,000 هزینه صدور

81,000


JetBackup License
( JetBackup License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version JetBackup
 •   Normal Updates from ِJetBackup
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500


KernelCare License
( KernelCare License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version KernelCare
 •   Normal Updates from ِKernelCare
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500


WHMCS - Business
( WHMCS - Business )
 •   Unlimited Clients
 •   Latest Version WHMCS
 •   Show Verified on whmcs.com
 •   Verifying will takes 24hrs **
 •   We Support You 24 / 7
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

81,000


CPNginx - cPanel Nginx Plugin
( cPanel Nginx Plugin )
 •   Unlimited Clients
 •   Latest Version CPNginx
 •   Show Verified on CP Nginx
 •   Verifying will takes 24hrs **
 •   We Support You 24 / 7
 •   Free Installation
90,000 هزینه صدور

81,000


SitePad Website Builder
( SitePad Website Builder )
 •   Integration with many Control Panels
 •   Latest Version SitePAD
 •   One Click Publish and Easy to Use Editor
 •   400+ Response Themes
 •   40+ Widgets
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500


WHMreseller
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version WHMreseller
 •   Alpha/Master Reseller
 •   The first & original multi-reseller plugin
 •   Reasonably priced
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500


DAreseller
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version DAreseller
 •   Alpha/Master Reseller
 •   The first & original multi-reseller plugin
 •   Reasonably priced
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500


WHMSonic Radio Control
( WHMSonic Radio Control )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version WHMSonic
 •   HD Radio Support
 •   Tight cPanel Integration
 •   Supports 8 Languages and much much more
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

40,500
لایسنس های روت شده


<p>لایسنس های روت شده ، لایسنس هایی هستند که بخش احراز لایسنس در شرکت ارائه دهنده اصلی را به نوعی دور میزنند. با توجه به اینکه اکثر شرکت های ارائه دهنده لایسنس آمریکایی هستند و به دلیل تحریم ها امکان دریافت لایسنس اصلی بعضا با مشکلات روبرو خواهد شد و همینطور به دلیل قیمت ارز که قیمت های نجومی لایسنس ها را گزینه ای سخت برای شرکت های هاستینگ بدل میکند از اینرو لایسنس های روت شده با Bypassed Licenses در این موارد کمک بزرگی خواهد بود.</p>قیمت بسیار ارزانتر لایسنس های روت شدهامکان بروز رسانی به آخرین نسخه لایسنسامکان نصب آسان لایسنس توسط خودتانامکان تغییر آدرس IP در صورت نیاز


پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

در هر زمان از شبانه روز از طریق تیکت پشتیبانی دریافت کنید