سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe
تعرفه های خرید سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe


سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe
Iran VDS 16GB Pro

4 vCore

16 GB RAM

160 GB NVMe

Unlimited BW

10Gb/s

1 IP

سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe
Iran VDS 24GB Pro

5 vCore

24 GB RAM

240 GB NVMe

Unlimited BW

10Gb/s

1 IP

سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe
Iran VDS 32GB Pro

6 vCore

32 GB RAM

320 GB NVMe

Unlimited BW

10Gb/s

1 IP

سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe
Iran VDS 48GB Pro

8 vCore

48 GB RAM

480 GB NVMe

Unlimited BW

10Gb/s

1 IP

سرور نیمه اختصاصی ایران
Iran VDS 8GB Pro

3 vCore

8 GB RAM

80 GB NVMe

Unlimited BW

10Gb/s

1 IP

سرور نیمه اختصاصی پورت ۱۰ گیگابیت و هارد NVMe


پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! سوالتان را با ما مطرح کنید.