میزبانی FTP بکآپ
تعرفه های خرید میزبانی FTP بکآپ


IRBackup-10GB

20,000

10 GB Disk Space
1 FTP Account

IRBackup-25GB

40,000

25 GB Disk Space
1 FTP Account

IRBackup-50GB

60,000

50 GB Disk Space
1 FTP Account

IRBackup-100GB

80,000

100 GB Disk Space
1 FTP Account

IRBackup-250GB

150,000

250 GB Disk Space
1 FTP Account

IRBackup-500GB

250,000

500 GB Disk Space
1 FTP Account

IRBackup-1000GB

350,000

1000 GB Disk Space
1 FTP Account
میزبانی FTP بکآپ


پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

در هر زمان از شبانه روز از طریق تیکت پشتیبانی دریافت کنید