× %۲۵ تخفیف برای همه سرویس های میزبانی - کد تخفیف: 1/4OFF         این تخفیف دائمی بوده و تا همیشه برای تمدید بر روی سرویس شما اعمال خواهد شد.
  ۰۱۳-۴۴۵۰۵۷۳۵          گفتگو آنلاین
  @xhosting_ir

انتخاب یک دامنه...

.www


سرور اختصاصی


شروع قیمت از

۳۵۰,۰۰۰

تومان / ماهانهسرور مجازی


شروع قیمت از

۴۰,۰۰۰

تومان / ماهانهنمایندگی هاستینگ


شروع قیمت از

۶۰,۰۰۰

تومان / ماهانهمیزبانی وب


شروع قیمت از

۵,۰۰۰

تومان / ماهانه
گواهینامه SSL


شروع قیمت از

۶۰,۰۰۰

تومان / سالانه


میزبانی ایمیل


شروع قیمت از

۲۰,۰۰۰

تومان / ماهانهمیزبانی بکآپ


شروع قیمت از

۲۰,۰۰۰

تومان / ماهانهمیزبانی فضای دانلود


شروع قیمت از

۲۵,۰۰۰

تومان / ماهانهلایسنس نرم افزارها


شروع قیمت از

۵۰,۰۰۰

تومان / ماهانه