گواهینامه اس اس ال

پروتکل (SSL (Socket Secure Layer ، یک استاندارد وب برای کدکردن اطلاعات بین کاربر و وب سایت است. اطلاعاتی که توسط یک اتصال SSL مبادله می شوند بصورت کد شده ارسال می شوند و بدین ترتیب اطلاعات مبادله شده از دزدیده شدن یا استراق سمع محافظت می شوند. SSL برای شرکتها و مشتریان این امکان را فراهم می کند که بتوانند با اطمینان اطلاعات خصوصی شان را مانند شماره کارت اعتباری، به یک وب سایت بطور محرمانه ارسال کنند. برای برقراری یک اتصال SSL به Web Server Certificateها نیاز می باشد.


گواهینامه SSL مخصوص دامنه IR و شرکت های ایرانی

نام پلان سطح اعتبار امنیت نماد امنیت زمان صدور مدارک وارانتی ماهانه / ت
اس اس ال دامین IR  دامین  تا ۱۰ دامنه دارد-پویا ۵ دقیقه نمی خواهد  €200,000  ۳,۵۸۳ سفارش دهید
اس اس ال دامین Wildcard - IR  دامین  یک دامنه و تمام ساب دامنه ها دارد-پویا ۵ دقیقه نمی خواهد  €200,000  ۲۰,۸۳۳ سفارش دهید
اس اس ال شرکتی ایران  شرکتی  تا ۱۰ دامنه دارد-پویا حدود ۷ روز می خواهد  €400,000  ۲۰,۸۳۳ سفارش دهید
اس اس ال شرکتی ایران - Wildcard  شرکتی  یک دامنه و تمام ساب دامنه ها دارد-پویا حدود ۷ روز می خواهد  €400,000  ۳۴,۷۲۲ سفارش دهید
اس اس ال شرکتی ایران رنگ سبز  سبز  تا ۱۰ دامنه دارد-پویا حدود ۱۰ روز می خواهد  €1,000,000  ۸۰,۷۵۰ سفارش دهیدگواهینامه SSL برای دامنه های غیر IR و شرکت های غیر ایرانی

نام پلان سطح اعتبار امنیت نماد امنیت زمان صدور مدارک وارانتی سالانه / ت
اس اس ال دامین استاندارد  دامین  یک دامنه دارد-ایستا ۵ دقیقه نمی خواهد $10,000 ۲۵,۰۰۰ سفارش دهید
اس اس ال دامین چندتایی  دامین  تا ۲۵۰ دامنه دارد-ایستا ۵ دقیقه نمی خواهد  $10,000  ۱۲۵,۰۰۰ سفارش دهید
اس اس ال دامین و ساب دامنه ها  دامین  یک دامنه و ساب دامنه ها دارد-ایستا ۵ دقیقه نمی خواهد  $10,000  ۴۰۰,۰۰۰ سفارش دهید
اس اس ال شرکتی تک دامین  شرکتی  یک دامنه دارد-پویا حدود ۵ روز می خواهد  $50,000  ۱۴۵,۰۰۰ سفارش دهید
اس اس ال شرکتی چند دامنه ای  شرکتی  تا ۲۵۰ دامنه دارد-پویا حدود ۵ روز می خواهد  $250,000  ۴۶۵,۰۰۰ سفارش دهید
اس اس ال شرکتی سبز رنگ  سبز  یک دامنه دارد-پویا حدود ۸ روز می خواهد  $1,750,000  ۵۶۰,۰۰۰ سفارش دهید


روش های تایید  دامین   شرکتی   سبز 
تایید مالکیت دامنه توسط ایمیل
بررسی مدارک شرکت/سازمان
نوار آدرس سبز با نام شرکت
میانگین زمان صدور گواهینامه SSL ۵ دقیقه ۴ روز کاری ۸ روز کاری
درجه اعتمادسازی